IKUSKETAK | RECONOCIMIENTOS


2012 / 2013 denboraldiaren mediku-azterketak Donostiako Quiron Ospitalaren Kirol Medikuntzaren Zerbitzuan egingo dira (Kirolbidea S.L.) Alkolea Parkea, 7.


Dakizuenez, mediku-azterketa egitea derrigorrezkoa da kirolari federatuentzat (2000an eta aurrez jaioak) eta oso gomendagarria gainontzekoentzat.
  • 2000. urtean edo ondoren jaiotako igerilariek mediku azterketa arrunta egingo dute ( 38,5 € ).
  • 1999. urtean edo aurrez jaiotako igerialariek mediku azterketa osoa egingo dute (65 €).


Azterketaren zenbatekoa Quiron Ospitalean ordainduko da.

Ikastolan egiten dutenek, kopia bat entrenatzaileari ekartzearekin nahikoa izango da (epe mugaren barruan).

Igerilari bakoitzak 943 437 118 telefonoan hitzordua hartu beharko du (Buruntzaldea IKT -ko igerilaria zarela esan).

Mediku-azterketak 2012.ko azaroaren 16a baino lehen burutu beharko dira.

··········##########···········

Los reconocimientos médicos para la temporada 2012 / 2013 se realizarán en el Servicio de Medicina Deportiva de la Clínica Quirón de San Sebastián (Kirolbidea S.L.), Parque de Alkolea nº 7.

Como sabéis, la realización de los reconocimientos médicos es obligatoria para los nadadores federados (2000 y anteriores) y muy recomendable para el resto.

  • Los nadadores nacidos en el año 2000 o posteriores realizarán el reconocimiento simple ( 38,5 €).
  • Los nadadores nacidos en el año 1999 o anteriores realizarán el reconocimiento completo ( 65 €).


El importe del reconocimiento se abonará en la Clínica Quirón.
L@sque lo hagan en el colegio, bastará con que traigan una copia al entrenador (dentro del plazo límite).

Cada nadador reservará cita en el teléfono de Kirolbidea 943 437 118 (identificarse como nadador de Buruntzaldea IKT)

Los reconocimientos médicos deberán realizarse antes del día 16 de noviembre de 2012. 

Comentarios