BIDEOA: BIZKAR ETA KROL ENLAZEA | VIDEO: ENLACE ESPALDA Y CROL

Bizkar estiloan, lehen besokadarekin batera azken tximeleta ostikada sartzeak urazaleko irteera indartsuagoa eta azkarragoa izatea baimentzen digu. Fijatu bizkar hankak lehen besokada izterrean amaitu arte ez direla hasten. Honek bizkar eta krol estiloetarako balio du. Saiatu !!

En estilo espalda, tenemos que meter la ultima patada de mariposa junto a la primera tracción de brazos para que la salida a superficie sea mas veloz. Fijaros que la patada de espalda no empieza hasta que el brazo que ha traccionado llegue al final, a la par del muslo. Esto nos sirve tanto para el estilo espalda como para crol. A intentarlo !!

Comentarios